Polityka prywatności

Definicje:

  1. Usługodawca – BIT Consulting Karol Polanowski z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Telewizyjnej 30, NIP 5551952590, REGON 221141844 zwany również Administratorem Danych, kontakt hello@Frespo.pl;
  2. Aplikacja –  system teleinformatyczny Frespo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://frespo.pl, w skład którego wchodzi serwer internetowy. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów i służy do zarządzania swoim kontem w serwisie, korzystania z usług dodatkowych w serwisie związanych z obsługą internetowych zapisów i rozgrywek sportowych.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
  4. Klub – Użytkownik wykorzystujący aplikację frespo.pl w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
  5. Gracz – Użytkownik dokonujący zgłoszeń na wydarzenia oraz rezerwacji obiektów sportowych.
  6. Profil  – zbiór informacji na temat Klubu umieszczony na Serwisie w postaci podstrony.
  7. Konto  – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
  8. Wydarzenie – informacja umieszczona na Profilu odnośnie wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.
  9. Obiekt – każda placówka, miejsce gdzie Klub organizuje Wydarzenia lub którą wynajmuje sportowcom.
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zasady podstawowe

Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Frespo.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Frespo.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Frespo.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja oparta jest o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przynajmniej następujących danych: adresu poczty elektronicznej, hasła. W przypadku gdy z rejestracją zakładany jest jednocześnie profil Klubu wymagane jest podanie danych teleinformacyjnych działalności, które widoczne będą w profilu dostępnym w wyszukiwarce profili serwisu Frespo.pl

Dane ujawniane o Użytkowniku:

W przypadku publikowania przez Klub listy zapisów na dane wydarzenie, może być publikownane określenie zgłaszającego.

Dane ujawniane w Profilu Klubu:

W Profilu Klubu wyświetlane są wszystkie dane podane w panelu administracyjnym administatora, w więc wszystkie dane „wizytówkowe”. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Klubu opcjonalnie, w szczególności informacje o organizowanych wydarzeniach lub zajęciach.

Dane wymagane podczas składania rezerwacji ON-LINE

Podczas rezerwacji wydarzeń w Klubie, Użytkownik serwisu musi się zalogować na swoje konto Gracza. W celu założenia Konta Gracza wymagane jest podanie danych identyfikacyjnych w postaci poprawnego adresu email i hasła. Opcjonalnie w profilu Gracza, Gracz powinien uzupełnić swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Informacje te będą wykorzystane podczas dokonywania zapisów poprzez podpowiadanie ich we właściwych polach formularza.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Frespo.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Frespo.pl.

Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Po dokonaniu zgłoszenia lub rezerwacji przez Gracza, dane Gracza zostają przekazane Klubowi i Klub również staje się Administratorem danych osobowych. Jeśli Klub przetwarza dane w szerszym zakresie niż to wynika z tego dokumentu, powinien to określić w swojej dodatkowej polityce prywatności umieszczonej na Profilu Klubu.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach Klubów publicznie widoczne są dla wszystkich.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Usługodawcę (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Gracz lub Klub w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji. W celu usunięcia konta, użytkownik powinien wysłać do administratora wniosek.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Usługodawca może również udostępnić część danych osobowych Gracza lub Klubu osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Usługodawcą w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Usługodawca może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Usługodawcy jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Frespo.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Gracz lub Klub ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Frespo.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Frespo.pl. Usługodawca może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Gracza lub Klub wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Informacja o plikach cookies

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.   Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

pl_PLPolish